info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Verkenning ‘The art of natural systems’- Ruth Slob

In dit project onderzoekt Ruth Slob de mogelijkheid om creativiteit te ontwikkelen ten behoeve van het eigen welbevinden binnen zowel Westerse als inheemse culturen. Zij gaat in gesprek met diverse partijen uit verschillende landen om, samen met leiders in cultuur, creativiteitsontwikkeling verder te brengen in de kunstensector en daarmee de samenleving