info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Samenwerking Malletband Nederland-Duitsland

Showkorps Sternse Slotlanders is een Malletband uit Franeker, Friesland. Om het huidige bestaansrecht van het instituut malletband te verzekeren en om haar toekomstbestendig te maken is de verenging dit jaar gestart met het project 'JijWijSternse' bestaande uit vier actiepunten. De aangevraagde samenwerkingssubsidie komt tegemoet aan een van deze punten, namelijk: samenwerking met buitenlandse Malletbands.

Het doel van het samenwerkingsproject is om bestaande kennis en kunde uit te wisselen, te bundelen en te verbreden met verschillende Malletbands uit Duitsland, in het bijzonder met Spielmannszug Oldenburg uit Holstein. Om dit te bewerkstelligen reist het showkorps in november 2020 af naar Duitsland. Hier vindt door middel van een masterclass kennisoverdracht plaats tussen de besturen en de dirigenten. Daarnaast worden er twee workshops georganiseerd voor de leden: één gericht op ongestemd slagwerk (Drumline) en één gericht op gestemd slagwerk. Als afsluiting aan het bezoek zal het Showkorps deelnemen aan het muziekconcours Faszination Musik op 7 november 2020 in Oldenburg, Duitsland. Kennisdeling vindt plaats door verslaglegging tijdens landelijke – en provinciale bijeenkomsten in Nederland.