info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Theater&Taal Internationaal

Stichting Theater&Taal maakt programma's op maat voor scholen die een combinatie willen maken tussen cultuureducatie, taalontwikkeling, burgerschap en bewegend leren. In dit project wordt een samenwerkingsrelatie met drie Vlaamse scholen onderzocht en ontwikkeld, met als doel om ervaring en kennis uit te wisselen op het gebied van theater en taal in het primair onderwijs.