Het create-your-own festival

Stichting Breekjaar en Stichting STAD werken samen in een project waarin 90 jongeren tussen de 16 en 24 jaar samen een festival bedenken, programmeren, bouwen en uitvoeren.

Het doel is om de jongeren te laten ervaren wat het betekent zoiets te doen. Het leert ze 21e-eeuwse vaardigheden, geeft vorm aan hun culturele interesses en biedt de kans om samen cultuur te maken op een eigen festival. De jongeren worden in het project begeleid door beide organisaties.