nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Maker met pen en verf op doek Maker met pen en verf op doek
Participatie

Maakruimte voor cultuur

Voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers, gericht op kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd.

Regeling gesloten

Deze regeling is gesloten. Er kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend.

Werk jij als culturele organisatie samen met cultuurmakers? Dus met mensen die in hun vrije tijd actief zijn op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media? Dan is deze subsidieregeling misschien iets voor jou. Jullie gaan een gelijkwaardige samenwerking aan, om nieuwe, eigentijdse vormen van cultuur te maken. Vormen die een voorbeeld en inspiratie voor de sector zijn.

Wie kan subsidie aanvragen?

Binnen deze regeling kan je alleen subsidie aanvragen als culturele instelling die in het Nederlands Koninkrijk gevestigd is. Daarbij mag je geen winstoogmerk hebben.

 

Waar kijkt het Fonds naar?

Belangrijk onderdeel in deze regeling is de gelijkwaardige samenwerking. Keuzes die jullie in het project maken, zijn dus goed en gezamenlijk doordacht. Ze komen voort uit de behoeften en mogelijkheden van de cultuurmakers en sluiten aan bij hun ontwikkeling. Het is ook belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Maak dus in je aanvraag duidelijk hoe de samenwerking in elkaar zit en wat er voor de cultuurmakers en de organisatie bijzonder of nieuw is aan het project.

Praktische voorwaarden

  • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
  • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar.
  • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

 

Beschikbare budget verhoogd

Op 18 maart 2020 heeft het Fonds besloten het budget voor deze regeling te verhogen met € 300.000,-. Dit extra bedrag komt uit de vrije ruimte die het Fonds beschikbaar heeft.* Deze verhoging is het gevolg van het feit dat een budgetuitputting van Maakruimte voor Cultuur al snel in zicht kwam. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is.

 

Samenhang met de subsidieregeling Cultuurmakers van nu

Naast deze regeling is er ook de subsidieregeling Cultuurmakers van nu. Die kan je zien als een soort kleine broer van Maakruimte voor Cultuur. Het aanvraagbedrag is kleiner bij die regeling. En Cultuurmakers van nu draait om projecten die door cultuurmakers zelf bedacht en uitgevoerd worden. Weet je niet zeker welke regeling het beste bij jouw project past? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Advies nodig’ rechts op deze pagina.

Deze twee regelingen zijn een vervolg op onze oude subsidieregeling Jij maakt het mee.

* Zie artikel 9, tweede lid, van ons Algemeen Subsidiereglement