nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Maker met pen en verf op doek Maker met pen en verf op doek
Participatie

Maakruimte voor cultuur

Voor samenwerkingsprojecten van (culturele) organisaties en cultuurmakers, gericht op kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd.

Regeling gesloten

Deze regeling is gesloten. Er kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend.

Werk jij als culturele organisatie samen met cultuurmakers? Dus met mensen die in hun vrije tijd actief zijn op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media? Dan is deze subsidieregeling misschien iets voor jou. Jullie gaan een gelijkwaardige samenwerking aan, om nieuwe, eigentijdse vormen van cultuur te maken. Vormen die een voorbeeld en inspiratie voor de sector zijn.

Wie kan subsidie aanvragen?

Binnen deze regeling kan je alleen subsidie aanvragen als culturele instelling die in het Nederlands Koninkrijk gevestigd is. Daarbij mag je geen winstoogmerk hebben.

 

Waar kijkt het Fonds naar?

Belangrijk onderdeel in deze regeling is de gelijkwaardige samenwerking. Keuzes die jullie in het project maken, zijn dus goed en gezamenlijk doordacht. Ze komen voort uit de behoeften en mogelijkheden van de cultuurmakers en sluiten aan bij hun ontwikkeling. Het is ook belangrijk dat je aanvraagt voor iets nieuws, dat niet al onderdeel is van reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Maak dus in je aanvraag duidelijk hoe de samenwerking in elkaar zit en wat er voor de cultuurmakers en de organisatie bijzonder of nieuw is aan het project.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

 

Beschikbare budget verhoogd

Op 18 maart 2020 heeft het Fonds besloten het budget voor deze regeling te verhogen met € 300.000,-. Dit extra bedrag komt uit de vrije ruimte die het Fonds beschikbaar heeft.* Deze verhoging is het gevolg van het feit dat een budgetuitputting van Maakruimte voor Cultuur al snel in zicht kwam. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is.

 

Samenhang met de subsidieregeling Cultuurmakers van nu

Naast deze regeling is er ook de subsidieregeling Cultuurmakers van nu. Die kan je zien als een soort kleine broer van Maakruimte voor Cultuur. Het aanvraagbedrag is kleiner bij die regeling. En Cultuurmakers van nu draait om projecten die door cultuurmakers zelf bedacht en uitgevoerd worden. Weet je niet zeker welke regeling het beste bij jouw project past? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Advies nodig’ rechts op deze pagina.

Deze twee regelingen zijn een vervolg op onze oude subsidieregeling Jij maakt het mee.

* Zie artikel 9, tweede lid, van ons Algemeen Subsidiereglement

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl