Erfgoedwijzer

Erfgoedwijzer is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, de Delteykschool, de erfgoedhuizen Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Plein C, de hogescholen Reinwardt Academie en de Marnix Academie (pabo). De partners willen een methodiek voor erfgoedwijsheid (door)ontwikkelen tot een breed toegankelijk en praktisch inzetbaar aanbod aan tools, activiteiten, werkvormen en lesvoorbeelden. De partners zullen de nieuwe werkwijze rond erfgoededucatie implementeren in het primair onderwijs.

Het doel is om leerlingen erfgoedwijs te maken en om brede vaardigheden van de leerlingen versterken. Op die manier kan erfgoedwijsheid het curriculum verrijken. In het project Erfgoedwijzer staat de dynamiek rond erfgoed centraal. De leerlingen gaan erfgoed onderzoeken aan de hand van vragen zoals: "Hoe we denken over plekken, tradities, rituelen en alledaagse of bijzondere voorwerpen?". Zij leren dat ons denken hierover zich ontwikkelt door de tijd heen en dat dit verschilt van persoon tot persoon, van groep tot groep. Dit ‘erfgoedwijze' denken leert kinderen – stap voor stap - om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en oog te hebben voor de dynamiek rondom erfgoed.

Het project resulteert in twee eindproducten die door de partners samen ontwikkeld worden. Ten eerste een toolkit met lesvoorbeelden, activiteiten, werkvormen, handvatten en tools die het erfgoedwijze denken voor leerkrachten toegankelijk gemaakt. Ten tweede ontwikkelen de partners samen een scholingsmodule voor leerkrachten en erfgoedaanbieders om leerlingen erfgoedwijs te maken.