nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Leerlingen in kleurkamer Kunst Centraal Leerlingen in kleurkamer Kunst Centraal
Participatie

Mediakunst- en erfgoededucatie

Hoe breng je erfgoededucatie in het primair onderwijs in praktijk?

Let op! De regeling sluit op 1 december 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 22 september 2021 | 
De regeling staat nog open. We hebben inmiddels veel aanvragen ontvangen waardoor het budget op lijkt te gaan. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is. Wanneer dit moment precies is weten we niet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen deze regeling kan nu alleen nog worden aangevraagd voor erfgoededucatie. Aanvragen voor mediakunsteducatie worden niet meer in behandeling genomen.

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Ga dan met leerlingen aan de slag en laat het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen.

Deze subsidieregeling is voor projecten die erfgoed inzetten om de cultuureducatie in het primair onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Culturele instellingen en scholen werken hierin samen. De opgedane kennis ervaring deel je breed met andere scholen en het culturele veld.

Erfgoededucatie is het leren over en door materiële en immateriële sporen uit het verleden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Je kan deze subsidie aanvragen als culturele instelling. Voorwaarde is dat je project een samenwerking is tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Waar let het Fonds op?

In het project werken meerdere culturele instellingen en één of meer scholen samen. Laat in je subsidieaanvraag zien hoe je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. We kijken ook of de samenwerking duurzaam is. Daarnaast is het belangrijk om te tonen hoe kennis van het verleden leerlingen laat nadenken over verleden, heden en toekomst.

Praktische voorwaarden

  • Je project start uiterlijk het schooljaar nadat je aanvraag is goedgekeurd, maar niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
  • Je project duurt maximaal 3 schooljaren, waarbij er in minstens 2 schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.
  • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Beschikbare budget verhoogd

Het budget voor deze regeling is verhoogd. Er is in totaal € 540.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is.


Aanvraagperiodes

  • Voor erfgoededucatie is er in 2021 een extra aanvraagronde: 18 januari t/m 1 december 2021.


Erfgoedsubsidies, tips en inspiratie

Al onze erfgoedsubsidieregelingen, tips en inspiratie vind je op cultuurparticipatie.nl/erfgoed.