nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Leerlingen in kleurkamer Kunst Centraal Leerlingen in kleurkamer Kunst Centraal
Educatie

Mediakunst- en erfgoededucatie

Hoe breng je erfgoededucatie in het primair onderwijs in praktijk?

Let op! De regeling sluit op 1 december 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Update 22 september 2021 | 
De regeling staat nog open. We hebben inmiddels veel aanvragen ontvangen waardoor het budget op lijkt te gaan. Aanvragen worden nog steeds op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het subsidieplafond bereikt is. Wanneer dit moment precies is weten we niet. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen deze regeling kan nu alleen nog worden aangevraagd voor erfgoededucatie. Aanvragen voor mediakunsteducatie worden niet meer in behandeling genomen.

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Ga dan met leerlingen aan de slag en laat het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen.

Deze subsidieregeling is voor projecten die erfgoed inzetten om de cultuureducatie in het primair onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Culturele instellingen en scholen werken hierin samen. De opgedane kennis ervaring deel je breed met andere scholen en het culturele veld.

Erfgoededucatie is het leren over en door materiële en immateriële sporen uit het verleden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Je kan deze subsidie aanvragen als culturele instelling. Voorwaarde is dat je project een samenwerking is tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Waar let het Fonds op?

In het project werken meerdere culturele instellingen en één of meer scholen samen. Laat in je subsidieaanvraag zien hoe je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. We kijken ook of de samenwerking duurzaam is. Daarnaast is het belangrijk om te tonen hoe kennis van het verleden leerlingen laat nadenken over verleden, heden en toekomst.

Praktische voorwaarden

 • Je project start uiterlijk het schooljaar nadat je aanvraag is goedgekeurd, maar niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je project duurt maximaal 3 schooljaren, waarbij er in minstens 2 schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Beschikbare budget verhoogd

Het budget voor deze regeling is verhoogd. Er is in totaal € 540.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is.


Aanvraagperiodes

 • Voor erfgoededucatie is er in 2021 een extra aanvraagronde: 18 januari t/m 1 december 2021.


Erfgoedsubsidies, tips en inspiratie

Al onze erfgoedsubsidieregelingen, tips en inspiratie vind je op cultuurparticipatie.nl/erfgoed.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Esther van der Veldt Marjolijn Peeters  of  Suzanna de Kruijf

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl