Vitalisering Educatie Masamuda 2020-2021

Stichting Federatie Broekpolder ontwikkelt in de Vlaardingse Broekpolder met een groep deskundige vrijwilligers een Educatief Archeologisch Erf Vlaardingen met de naam Masamuda. Masamuda is de inheemse naam voor het Maasmondingsgebied, die in geschreven bronnen is aangetroffen en voor het eerst in bronnen uit de 8e eeuw voorkomt. Met dit project 'Vitalisering Educatie Masamuda 2020-2021' wordt de vrijwilligerspool uitgebreid, een educatief aanbod gerealiseerd en worden de vrijwilligers opgeleid.

De organisatie stelt zicht tot doel dat na afloop van het project de organisatie zelfstandig kan draaien. Vrijwilligers gaan op het archeologische erf bezoekers begeleiden in het maken van een tijdreis naar de steentijd tot aan de Middeleeuwen. Masamuda omvat reconstructies van gebouwen, graanschuren, sluisjes, landschappen en replica's van boomstamkano's zoals deze vroeger bestonden en werden gebruikt. Twee van de gebouwreconstructies zijn gereed waaronder het Middeleeuwse Rottahuis en een derde gebouw wordt nu voltooid. Nu er 'massa' is ontstaan kan het educatief aanbod actief uitgedragen gaan worden en om dit te kunnen doen worden er vrijwilligers geworven en opgeleid.