nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Vrijwilligers bezig met varend erfgoed Vrijwilligers bezig met varend erfgoed
Participatie

Erfgoedvrijwilligers

Versteviging van erfgoedvrijwilligers en kleine erfgoedorganisaties

[Update 13 april 2021]
Budget subsidieregeling volledig vergeven

Na de beoordelingen van 13 april jl is het volledige budget van deze regeling toegekend. Dat betekent dat we vanaf nu geen aanvragen meer kunnen behandelen. Heb je al een aanvraag ingediend? Dan krijg je hierover bericht.

---------------------------------------------------------------------------------

Ben jij actief als erfgoedvrijwilliger en wil je je deskundigheid verder ontwikkelen? Of wil je een kleine erfgoedorganisatie die voornamelijk drijft op vrijwilligers verstevigen? Voor zulke initiatieven is deze subsidieregeling bedoeld.

Wanneer ben je een 'erfgoedvrijwilliger'?

Verzorg je bijvoorbeeld rondleidingen door een historische binnenstad, help je in de museumwinkel of bij het herstel van monumentale schepen? Dan noemen we je 'erfgoedvrijwilliger'. Of je je nou inzet voor een monument, een collectie of archief, het cultuurlandschap, archeologie, mobiel erfgoed of immaterieel erfgoed.

Hiervoor kan je subsidie aanvragen:

 • Initiatieven om de deskundigheid van vrijwilligers verder te ontwikkelen en kennis te vergroten.
 • Stappen die je organisatie verder helpt ontwikkelen of de samenwerking met andere organisaties versterkt.

De subsidie is voor activiteiten die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen. Het verstevigt  je organisatie en de investeringen hebben ook op lange termijn effect. Er is meer mogelijk maar voorbeelden zijn:

Deskundigheidsbevordering:

 • het vergroten van inhoudelijke vakkennis
 • presenteren en rondleiden (ook in vreemde talen)
 • technische kundigheid en het gebruik van gereedschappen
 • vrijwilligersbeleid
 • ICT en computervaardigheden

Organisatieversterking:

 • marketing, communicatie, PR en mediatraining
 • ledenwerving en -beheer
 • financieel beheer
 • gastvrijheid en ontvangst
 • kennis van erfgoedzorg, waaronder wet- en regelgeving

Let op
Maximaal 50% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen zoals de bouw van een nieuwe website, aanschaf tentoonstellingsmateriaal etc.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een vereniging of stichting, tot 2 fte, waarin vrijwilligers zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van erfgoed kan subsidie aanvragen. Je bent in het Koninkrijk Nederland gevestigd en hebt geen winstoogmerk.

Ben je met een groep vrijwilligers actief, maar zijn jullie geen stichting of vereniging? Dan mag je een lokale of regionale erfgoedorganisatie vragen om ‘penvoerder’ te zijn. Dat betekent dat die organisatie de aanvraag namens jullie bij ons indient. De provinciale erfgoedhuizen kunnen helpen een geschikte organisatie te vinden.

Waar let het Fonds op?

Laat in je subsidieaanvraag zien dat het om activiteiten of investeringen gaat die jouw erfgoedorganisatie verstevigen. Je vraagt subsidie aan voor een extra stap, dus niet voor reguliere activiteiten. En dat de investeringen ook op de lange termijn effect hebben, dus geen tijdelijke oplossing zijn.

Praktische voorwaarden

 • Je bent nog niet begonnen met de activiteiten. Je start op z’n vroegst 13 weken na het indienen van je aanvraag en op z’n laatst 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 • Je project duurt maximaal 1 jaar.
 • Het aangevraagde bedrag ligt tussen de 1000 en 5000 euro.
 • Alleen kosten die direct aan je initiatief gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag tot 100% van de projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 50% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.

De indieningstermijn voor deze regeling is verlengd naar 31 juli 2021

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Marjolijn Peeters en Judith Pors helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.

Andere fondsen

Het Mondriaanfonds honoreerde 13 aanvragen van erfgoedorganisaties met meer dan 2 fte. Lees hier welke organisaties aan de slag gaan met het professionaliseren van erfgoedvrijwilligers.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers een ondersteunende regeling voor educatieve middelen. Hier kunnen kleinere erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor bijv. audiotours, website-aanpassingen en de digitale ontsluiting van de collectie (1 maart t/m 30 april). 

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl