Hoe herdenken wij het Rampjaar?

De stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 wil een ‘rampjaar-servicepakket’ maken voor erfgoedvrijwilligers. Met dit pakket kunnen de vrijwilligers in 2022 zelf hun herdenkingsactiviteiten voor het publiek organiseren. Aanleiding voor dit project is de Nationale Herdenking van het Rampjaar 1672 In 2022. Het is dan 350 jaar geleden dat de Gouden Eeuw tot zijn einde kwam toen Nederland werd overvallen door de Franse Zonnekoning, twee Duitse bisschoppen en de Engelse vloot. "Het land leek reddeloos, het volk was redeloos en de regering radeloos."

In heel Nederland zullen er in dat jaar herdenkingsactiviteiten plaats vinden waarbij de ca 600 historische verenigingen in Nederland en haar erfgoedvrijwilligers betrokken zijn. Het Platform Rampjaarherdenking wordt overstroomd met verzoeken om ondersteuning. Zij wil een Rampjaar-servicepakket aanbieden, waar de lokale verenigingen en de erfgoedvrijwilligers ook op langere termijn baat bij hebben. Dit pakket bestaat uit: een informatieronde langs historische verenigingen, een handboek voor de Rampjaarherdenking dat beschikbaar wordt gesteld aan historische verengingen, een digitale cursus voor ongeveer 250 deelnemers en acht webinars voor erfgoedvrijwilligers die lid zijn van deze historische verenigingen. Tot slot heeft de stichting een website gemaakt waarmee zij gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar bereikt.