Erfgoed Aanpassing Motorruim

Zeesleper ‘Fighter’ is een levend monument dat nu niet optimaal benut kan worden. Het motorruim moet aangepast worden zodat er een veilige looproute voor vrijwilligers, gebruikers en bezoekers ontstaat. Hierdoor kan ook een achterliggende ruimte op het schip in gebruik worden genomen. Zo wordt het schip ook beter bereikbaar en inzetbaar voor de gebruikers en bezoekers. Vrijwilligers worden ondersteund bij de aanpassingen en hiermee hun deskundigheid bevorderd.