Communicatie middelen VINDplaats ZEnit

Stichting Vindplaats Zenit is een archeologische vindplaats in Almere Buiten. Stichting Zenit is een vrijwilligersorganisatie die deze archeologische vindplaats ontwikkelt voor publiek. Met het project 'Communicatie middelen VINDplaats Zenit wil men de communicatie professionaliseren en taken en verantwoordelijkheden delen met de betrokken erfgoedvrijwilligers.

Zo wordt het bestuur ontlast en voelen vrijwilligers zich meer betrokken met de plannen en ontwikkelingen. Maar ook willen ze dat de activiteiten beter gedeeld worden met publiek. Dit doen zij door met vrijwilligers te inventariseren wat nodig is op het gebied van communicatie en communicatiemateriaal. Voor het verkrijgen van goede promotionele foto's wordt een fotowedstrijd uitgeschreven.