Erfgoed Gezocht - De Utrechtse Heuvelrug / Veldwerk

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht heeft als doel het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht te beschermen, te beheren en te verrijken. Het project Erfgoed Gezocht vormt een vervolg op een eerder project, waarbij een grote groep vrijwilligers via hoogtekaarten digitaal hebben meegezocht naar archeologische resten op de Utrechtse Heuvelrug. Toen zijn veel mogelijke grafheuvels in kaart gebracht. Om na te gaan of het daadwerkelijk archeologische grafheuvels zijn en of de resultaten van het project geschikt zijn voor beleid en wetenschap, voert de stichting steekproefgewijs controles uit.

Dit gebeurt door veldwerk van vrijwilligers, onder begeleiding van professionele archeologen. De uitvoering en resultaten van het veldwerk worden onder meer gedeeld via twee webinars. In het project werkt de stichting samen met de Universiteit Leiden, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Archol, de gemeentelijke en regionale archeologen van de betrokken gemeentes en de provinciaal archeoloog.