nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Kinderen actief met klei aan het werk om archeologische vondsten na te maken Kinderen actief met klei aan het werk om archeologische vondsten na te maken
Participatie

Archeologieparticipatie

Meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd

Let op! De regeling sluit op 26 november 2021.

Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.


Voor deze vormen kan je subsidie aanvragen:

 • Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen.
 • Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. 
 • Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen.

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor archeologie, archeologieparticipatie of cultuurparticipatie.

Waar let het Fonds op?

Laat in je subsidieaanvraag zien dat in jouw project de deelnemer centraal staat. Maak ook duidelijk hoe je door dit project meer mensen of een ander publiek bereikt. Het gaat in deze regeling echt om actief meedoen.

Kijk voor subsidie voor erfgoededucatie of onze subsidieregeling Mediakunst- en erfgoededucatie iets voor jou is. Voor het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed kennen de provinciale erfgoedhuizen of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de subsidiemogelijkheden.


Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Tip: lees de hele subsidieregeling (onder ‘Documenten’) voor de complete voorwaarden.

Het indieningstermijn voor deze regeling is verlengd naar 26 november 2021.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem gerust contact op! Onze programma-adviseurs Caro Burggraaf en Francisca Priem helpen je graag verder. Elke donderdag houden we telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail je naam, organisatie, telefoonnummer en als je wilt ook alvast je vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. Je krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.

Erfgoedsubsidies, tips en inspiratie

Al onze erfgoedsubsidieregelingen, tips en inspiratie vind je op cultuurparticipatie.nl/erfgoed.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
erfgoed@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'

FAQ

Wat bedoelen jullie met archeologieparticipatie?
Archeologieparticipatie kan op veel verschillende manieren. Binnen deze regeling gaat het erom dat mensen in hun vrije tijd actief met archeologie aan de slag gaan, door het te beoefenen, beleven en ervaren, of te gebruiken als inspiratie voor creatieve uitingen. Het kan dus zowel gaan om een project waarin deelnemers mee graven tijden het uitvoeren van archeologisch onderzoek, om workshops waar deelnemers met materiaal in handen ervaren hoe het is om actief met archeologie bezig te zijn en kennismaken met het verleden, maar ook om bijvoorbeeld een project waarin deelnemers hun eigen podcasts maken over lokale archeologische vondsten en verkennen wat dat voor hen in de context van vandaag betekent. We vinden het belangrijk dat er meer mensen bij archeologie betrokken raken, er nieuwe doelgroepen met initiatieven worden bereikt en er initiatief wordt genomen om te komen tot nieuwe vormen van archeologieparticipatie. Kijk voor inspiratie eens op onze website naar de projecten die al vanuit deze regeling zijn gehonoreerd, of lees het interview met Senior Programma Adviseur Jan ten Berge op het online platform Archeologie Leeft!
Ik wil mensen of kinderen iets leren over archeologie? Is dat educatie?
Bij ons staat het actief meedoen centraal. Leren kan daar onderdeel van zijn. Educatieve projecten gericht op en/of in samenwerking met scholen, waarin leerlingen in schoolverband aan de slag gaan met archeologie, dat past niet binnen deze regeling. In deze projecten nemen mensen in hun vrije tijd deel aan projecten.
Is kennismaken met archeologie ook participatie?
Binnen deze regeling gaat het om een stap verder dan kennismaken met archeologie. Het is de bedoeling dat deelnemers aan een project echt actief met archeologie aan de slag gaan. Kennismaken kan hier onderdeel van zijn, maar dan dus wel door bijvoorbeeld mee te graven tijdens een archeologisch onderzoek of waarbij de lokale toneelvereniging een archeologische vondst als inspiratie benut voor het realisteren van een nieuwe voorstelling.
Ik heb geen stichting, of vereniging. Kan ik dan wel aanvragen?
Ben je zelf geen stichting of vereniging, maar bijvoorbeeld een enthousiaste groep vrijwilligers of een ZZP’er, en heb je een goed plan? Dan moet je een stichting of vereniging vinden die voor jou als penvoerder optreedt. Dat kan een samenwerkingspartner zijn, maar dat hoeft niet. De ‘samenwerking’ mag zich ook alleen tot de aanvraag beperken.
Mijn project begint al snel, maar ik heb toch extra financiering nodig. Kan ik dan nog aanvragen?
Je project mag niet eerder van start gaan dan 13 weken na indiening van de aanvraag bij ons Fonds. Wees er dus op tijd bij!
Wat verstaan jullie onder reguliere activiteiten?
Reguliere activiteiten zijn activiteiten die je vaker, bijvoorbeeld jaarlijks, in grotendeels dezelfde vorm uitvoert. Zoals een jaarlijks festival of workshop. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie als die grotendeels in ongewijzigde vorm wordt aangevraagd. Als onderdelen ontwikkelen of aangepast worden, dan kan het zijn dat die wel voor subsidie in aanmerking komen.
Als ik een idee voor een initiatief of project heb en denk dat het in aanmerking komt voor subsidie, hoe kan ik de aanvraag dan het beste aanpakken?
Lees eerst de informatie door op de subsidiepagina: Archeologieparticipatie. Zo krijg je al een beeld waarvoor je een aanvraag kunt indienen en waar we op letten. Past je plan bij de subsidieregeling, dan kun je via ‘Mijn Fonds’ een account aanmaken en je aanvraag indienen. We vragen hier naar je contactgegevens, een projectplan en financieel overzicht. Dit wijst zich vanzelf. Twijfel je? Neem dan eerst contact met ons op. Een adviseur helpt je graag verder. Tip: op onze website zijn een aantal projecten te vinden die vanuit deze regeling zijn gehonoreerd. Ook dit kan je helpen om een goede indruk te krijgen van de soort projecten die passen bij het doel deze regeling.
Het beeld is dat er specialistische kennis nodig is voor het aanvragen van een subsidie, is dat zo?
We hebben er rekening mee gehouden dat het indienen van een aanvraag ook haalbaar moet zijn voor de mensen die nog nooit een subsidie aanvraag hebben gedaan. Het is dus niet nodig specifieke kennis van subsidies te hebben. Wel is het belangrijk dat je er de tijd voor neemt, de regeling vooraf bekijkt en goed in het aanvraagformulier leest wat er van je verwacht wordt.
Hoe beoordelen jullie een aanvraag?
Waar wij opletten, vind je terug op onze website onder het kopje ‘waar let het Fonds op’. Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen en we beoordelen je aanvraag op drie criteria. Deze criteria vind je in het document Subsidieregeling Archeologieparticipatie 2019-2020. Lees deze goed door, voordat je met een aanvraag aan de slag gaat. Bekijk vooral goed de toelichting op artikel 11 en 12. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.
Maak ik minder kans als maar een kleine groep mensen participeren in het project?
Nee, zeker niet. Soms participeren er maar 10 mensen in een project, maar kan het wel anderen weer stimuleren en inspireren. Misschien is het een concept dat op veel verschillende locaties toegepast kan worden. Dat gezegd hebbende, kijken we natuurlijk wel altijd naar de financiële verhouding binnen het project. De omgang en impact van een project moeten wel in redelijke verhouding staan met het aangevraagde bedrag.
Word ik gehouden aan de prestatieafspraken die ik invul in het aanvraagformulier? Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk om nu al te bepalen hoeveel mensen in het project zullen participeren.
In principe word je gehouden aan je afspraken, hoewel er altijd ruimte is voor onvoorziene zaken. Het belangrijkste is dat we kunnen zien hoe jij je hebt ingezet om je beloofde doel te bereiken, ook al is het wellicht anders gelopen dan je had verwacht. En ook hier geldt: wil je overleggen? Daar zijn we voor! Onze spreekuren en contactgegevens vind je op onze website.
Hoe lang duurt het voordat ik reactie heb?
Vanaf het moment van indienen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat je antwoord van ons krijgt. Uiterlijk, want meestal heb je eerder reactie. Houd er rekening mee dat je pas met je project mag starten als je akkoord hebt.
Ik weet niet zo goed wat ik als financiële posten op kan geven?
Hier geef je alle kosten op die je maakt voor je project. Zoals zaalhuur, de huur van materialen of het inhuren van professionals. Het zijn allemaal projectkosten die nodig zijn om je project te realiseren. Hiervan mag 20% een materiële investering zijn, die ook na het project nog van waarde kunnen zijn voor de organisator. Indien van toepassing, weet dat je ook vrijwilligersuren in geld mag opvoeren. Daar zit echter wel een maximumbedrag aan. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de richtlijnen van de Belastingdienst.
Maak ik minder kans als ik een hoog of juist laag bedrag aanvraag?
Nee, dat maakt niks uit. Het gaat om de inhoud. We kijken of het project aan het doel van de regeling voldoet en toetsen elke aanvraag aan drie criteria. Je vindt deze criteria terug in de subsidieregeling zelf.
Krijg ik ook reactie als mijn aanvraag niet wordt gehonoreerd?
Jazeker, je krijgt altijd reactie. We hopen natuurlijk dat we zoveel mogelijk aanvragen kunnen honoreren, maar mocht je toch een afwijzing krijgen, dan laten we altijd weten aan welk criterium er niet is voldaan.
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl