Kinderen actief met klei aan het werk om archeologische vondsten na te maken
Participatie

Archeologieparticipatie

Meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd

Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Daar is deze subsidieregeling voor. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.

Voor deze vormen kan je subsidie aanvragen:

 • Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen.
 • Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. 
 • Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. 

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor archeologie, archeologieparticipatie of cultuurparticipatie.

Waar let het Fonds op?

Laat in je subsidieaanvraag zien dat in jouw project de deelnemer centraal staat. Maak ook duidelijk hoe je door dit project meer mensen of een ander publiek bereikt. Het gaat in deze regeling echt om actief meedoen.

Kijk voor subsidie voor erfgoededucatie of onze subsidieregeling Mediakunst- en erfgoededucatie iets voor jou is. Voor het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed kennen de provinciale erfgoedhuizen of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de subsidiemogelijkheden.


Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag, en niet later dan 6 maanden na toekenning van de subsidie.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op!
Elke vrijdag houden we telefonisch spreekuur van 9 - 12 uur (aanmelden niet nodig).
Eens per 3 weken op woensdagmiddag is er spreekuur op kantoor van 13 - 17 uur.
Meld je aan via erfgoed@cultuurparticipatie.nl.
Data tot de zomer:
4 maart, 25 maart, 15 april, 6 mei, 27 mei, 17 juni, 8 juli en 29 juli.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling. Bel ons en vraag naar Arie Koelemij, Judith Pors, Tamira Boogaard, Caro Burggraaf of Jan ten Berge

030 - 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl