De zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat

Stichting Maritieme Archeologie doet met het project Zoektocht naar de verloren schepen van Moddergat onderzoek naar drie spoorloos verdwenen schepen die samen met veertien andere zijn vergaan tijdens de zware storm in maart 1883. Op netwerkavonden in 2018 en 2019 heeft de stichting contacten gelegd met beroepsbeoefenaars in haar werkgebied. Deze hebben geleid tot nieuwe informatie over te onderzoeken posities en objecten onder water.

In de vaarseizoenen 2020-2021 initieert de stichting een nader verkennend of waarde stellend onderzoek, met mogelijk een eenduidige identificatie. Bij het varend onderzoek betrekt de stichting vrijwilligers met interesse in maritieme archeologie of wrakduiken. Ze deelt de bevindingen en resultaten tijdens lezingen op de Engelsmanplaat - midden in de Waddenzee - met een breder publiek. Daarnaast zijn er netwerkavonden voor beroepsbeoefenaars en vrijwilligers in de maritieme archeologie. De onderzoeksresultaten worden in een kleine doorlopende expositie getoond in het Visserijmuseum 't Fiskershuske in Moddergat.