Archeologie op de zeebodem

Stichting Noordzee Wrakken gaat een nulmeting uitvoeren van de staat van vijf scheepswrakken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit doet zij in samenwerking met de amateur-onderwaterarcheologen van het wrakduikteam Zeester en in afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het onderzoek van de stichting bestaat uit metingen, filmen en fotograferen en het onder water schoonmaken van scheepswrakken. Daarnaast weidt ze zich aan het boven water analyseren, rubriceren, interpreteren en delen van de data.

Aan hand van deze informatie kan ze in de toekomst metingen herhalen en kennis opdoen over hoe de Noordzee de conditie van scheepswrakken aantast. Ten minste acht vrijwilligers nemen aan het project deel, waarmee ze hun archeologische kennis en vaardigheden kunnen uitbreiden. De stichting wil deze groep bestaande vrijwilligers uitbreiden met gasten of belangstellenden die beschikken over de juiste kwalificaties.