info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze | Romeinennetwerk Gelderland

Stichting Romeinenfestival verkent samen met RomeinenNu de toepassing van het Verdrag van Faro binnen het Romeinennetwerk Gelderland. Dit netwerk ontstond een aantal jaar geleden vanuit de behoefte versnippering van het culturele landschap rondom de Romeinse geschiedenis in Oost-Nederland te voorkomen.

In dit project onderzoeken Romeinenfestival en RomeinenNu hoe de erfgoedgemeenschappen en de professionele erfgoedorganisaties op gelijke voet binnen het netwerk kunnen blijven samenwerken. De aanleiding hiervoor is de nominatie van de Nerder-Germaanse Limes als UNESCO-werelderfgoed en de te verwachten extra aandacht voor de Limes.

De verkenning heeft tot doel de erfgoedgemeenschappen en hun behoefte ten aanzien van het Romeinennetwerk te inventariseren. Daarnaast onderzoeken de partners wat het Romeinennetwerk momenteel voor de erfgoedgemeenschappen betekent en hoe het netwerk zijn faciliterende rol kan verbeteren. De resultaten leiden tot een plan van aanpak voor het versterken van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden, en het ontplooien van initiatieven in lijn met het verdrag van Faro.