nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Zoete Lieve Gerritje

Stichting Cement organiseert het jaarlijkse Festival Cement. Dat biedt een podium aan een nieuwe generatie theatermakers, choreografen en schrijvers. In 2019 reikten zij De Troffel, een stimuleringsprijs voor jonge theatermakers, uit aan het muziektheatercollectief Teletext. In het project Zoete Lieve Gerritje geeft Teletext handen en voeten aan zijn prijswinnende concept.

Centraal daarin staat het volkslied Dat gaat naar Den Bosch toe. In de overtuiging dat samen volksliederen zingen verbindend werkt, onderzoekt Teletext met verschillende erfgoedgemeenschappen, kunstenaars en cultuurmakers de historische en actuele betekenis van het lied. Met elkaar kijken ze naar de waarde van het immaterieel erfgoed, naar wat het lied ons vertelt over de huidige samenleving en hoe het in de maatschappij een nieuwe plek kan krijgen.

In het project werkt Teletext samen met onder meer Erfgoed Brabant, vrijwilligerswerkgroep Boschlogie, Vrouwen van Nu, HAS hogeschool, vrouwenkoor Ongehoord en meisjeskoor Schola Iuventaris. In workshops werken koren, kunstenaars en Teletext aan nieuwe versies van het lied. Op Festival Cement in 2021 tonen de verschillende betrokkenen hun resultaten in een participatieve audiovoorstelling.