info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Receptenboek Burgerparticipatie

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil met het project Receptenboek Burgerparticipatie komen tot een door erfgoedgemeenschappen en professionals gezamenlijk ontwikkelde toolkit voor publieksarcheologieprojecten. Met het receptenboek wil de UvA de burgerparticipatie in archeologie bevorderen en stimuleren.

Het receptenboek bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat vraagstukken en uitdagingen die initiatiefnemers van archeologieparticipatieprojecten vaak tegenkomen en hoe zij daarmee omgaan. Waar moeten initiatiefnemers rekening mee houden, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met vondsten, of op relationeel vlak met vrijwilligers? Bovendien komt aan de orde wat de effecten zijn van publieksparticipatie. Wat zijn de argumenten voor gemeenschappen en verenigingen, bestuurders, beleidsmakers, en archeologen om deze initiatieven te ondersteunen?

In deel 2 worden drie casussen verder uitgewerkt tot een recept. Een voorbeeld daarvan is een project dat is gericht op gemeenschapsarcheologie en burgerwetenschap in de Brabantse regio Het Groene Woud. Het resultaat van beide delen is een uitgewerkt receptenboek. De UvA levert het op als een rijk geïllustreerde pdf, in het Nederlands en voor de verschillende doelgroepen begrijpelijk, bruikbaar en toegankelijk.