info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Beeldkwaliteitsschets Eemgebied

Stichting Vrienden van de Eemhaven start samen met de Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA) het project Beeldkwaliteitsschets Eemgebied. Het idee erachter is de cultuurhistorische, huidige en toekomstige betekenis van de Eem en haar oevers meer onder de aandacht te brengen.

De betekenis van de Eem als transportader waaraan Amersfoort en zijn haven hun bestaan te danken hebben, is getransformeerd. De partners willen de transitie van vroeger naar nu en van nu naar de toekomst vastleggen en verspreiden. De belangrijkste manieren daarvoor zijn het organiseren van actieve participatie van inwoners, bedrijven, instellingen en het vastleggen van alle opgedane ideeën in een Inspiratieboek. Samen met de Hogeschool Utrecht Amersfoort werken de partners aan de ontwikkeling en presentatie van een audiovisuele geschiedenis en toekomst van de Eem. Deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelkader van de gemeente voor het gebied en geven invulling aan de culturele betekenis van de Eem.