info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Transgender erfgoedparticipatie

Stichting Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief organiseert het project Transgender erfgoedparticipatie. Het omvat bijeenkomsten, workshops, trainingen, een campagne en een expositie. Het streven is om voor en door de gemeenschap het erfgoed van transgenders in Nederland te ontsluiten. De relatief onbekende, verrassend rijke Nederlandse transgeschiedenis biedt handvatten om tot een volwaardige representatie van transgenders binnen de culturele diversiteit te komen.

Het project heeft drie doelstellingen: empowerment van transgender personen door actieve erfgoedparticipatie, het borgen van het transgendererfgoed en het verbeteren van de beeldvorming over transgender personen bij het algemene publiek, daarmee acceptatie, begrip en empathie stimuleren en discriminatie en geweld tegengaan.

De transgenderdoelgroep leert de eigen geschiedenis kennen en participeert in het bewaren en archiveren van cultureel erfgoed. Door verhalen, objecten en inzichten hieruit te presenteren in een tentoonstelling in de openbare bibliotheek, leert het publiek beter begrijpen waar transpersonen vandaan komen en wat ze hebben meegemaakt en meemaken aan afwijzing en discriminatie. De tentoonstelling is eerst te zien zijn in de OBA in Amsterdam, daarna in vijf bibliotheken verspreid over het land.