info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Reframing PJU - naar een nieuw Nederlands perspectief op een problematische beeldvorming van het Afrikaanse continent.

Stichting Nederlands Fotomuseum laat in het project Reframing PJU een kunstenaar/onderzoeker met een nog op te bouwen erfgoedgemeenschap reflecteren op het werk van Paul Julien. Deze fotograaf was bepalend voor de beeldvorming van Afrika en zijn bewoners in het Nederland van het midden van de 20e eeuw.

Deelnemers worden geworven in de communities en netwerken die op de een of andere manier directe roots in Afrika hebben. In bijeenkomsten en gesprekken over de foto’s zoekt de kunstenaar met de erfgoedgemeenschap naar herwaardering en het belang van de foto's in het hedendaagse maatschappelijke discours. Hoe kunnen deze beelden bijdragen aan gesprekken over racisme? Aan het verbinden van de collectie (en het Nederlands Fotomuseum) met een publiek dat in specifieke relatie tot dit materiaal staat?

Aan de hand van deze vragen gaat kunstenaar en onderzoeker Andrea Stultiens, die zich al langdurig met deze collectie heeft bezighouden, aan de slag in Rotterdam en Amsterdam Zuidoost.