info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Faro- erfgoedverkenning Vogeleiland: beheren, benutten, uitdragen

Stichting Vogeleiland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het beheer en behoud van het Vogeleiland, een onderdeel van het Rijksmonument Rijsterborgherpark. Drie groepen vrijwilligers zijn actief binnen de organisatie: vrijwilligers die het groen beheren en zorgen voor de vogels, vrijwilligers die culturele evenementen programmeren en vrijwilligers die zich bezig houden met de verhalen en de geschiedenis van het eiland. Met het project Erfgoedverkenning Vogeleiland onderzoekt de organisatie niet alleen hoe deze drie groepen het erfgoed het beste kunnen beheren, benutten en uitdragen, maar ook hoe ze daarbij een bredere gemeenschap kan betrekken.

Onder begeleiding van een expert vinden diverse bijeenkomsten met de vrijwilligers plaats. Daarin onderzoeken de vrijwilligers welke ideeën het erfgoed nader vorm kunnen geven. En vervolgens: hoe kunnen zij die plannen met andere organisaties of bewoners realiseren? De ideeën uit de sessies vormen samen met de input van het bestuur de basis voor een nieuwe programmering in 2021.