info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

#BLM?

Het project #BLM is een initiatief van Cheryl en Dieuwertje, twee zelfstandig werkende professionals binnen het sociale- en het erfgoeddomein. Ze verkennen met #BLM de impact van de Black Lives Matter-beweging op jongeren in Rotterdam. Daarbij onderzoeken ze of die behoefte hebben aan het collectief uiten van hun emoties hierover. En zo ja, op welke manier zij hen daarin kunnen faciliteren.

De eerste stap van de verkenning zijn individuele gesprekken (en eventueel groepsgesprekken) met Rotterdamse jongeren. Hierbij is radical trust het uitgangspunt. Mocht er voldoende behoefte zijn om samen een project te ontwikkelen, dan wordt een kernteam van jongeren gevormd dat een eerste conceptplan opstelt.

In het project staat de dialoog over #BLM centraal, waarmee het maatschappelijk vraagstuk racisme onder de loep wordt genomen. Ook komt de vraag op tafel of #BLM onderdeel is van het gedeelde beladen erfgoed uit het koloniale verleden. De vraag wat erfgoed is en wie dat bepaalt, ligt hieraan ten grondslag.