info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Burgerparticipatie bij de selectie en waardering van Post '65 erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet zich als belangenbehartiger in voor behoud, bescherming en instandhouding van alle soorten gebouwd en aangelegd erfgoed. De vrijwilligerswerkgroep Post '65 van Bond Heemschut zet zich specifiek in voor jong erfgoed. Ze onderzoekt hoe in het waarderingsproces van gebouwen door overheden, burgers een stem kunnen krijgen. Bond Heemschut constateert namelijk dat de keuze van (lokale) overheden voor het al dan niet beschermen, niet altijd in lijn is met de waardering van bewoners voor deze gebouwen.

Om erachter te komen hoe burgers een plek kunnen krijgen binnen het inventariseren, selecteren en waarderen van specifiek Post '65-erfgoed, neemt Bond Heemschut een onderzoeker in de arm. Die inventariseert welke gemeentes en organisaties zich voor dit jonge erfgoed inzetten, brengt in kaart wie van hen burgers een stem wil geven in het waarderen van Post '65-erfgoed en onderzoekt hoe burgers in dit proces kunnen participeren. Tenslotte komt de onderzoeker met aanbevelingen voor het opstellen van een projectplan waarin burgers zeggenschap krijgen over het jonge erfgoed.