info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Erfgoedkoepel Roden. Verbinding van Perspectieven

De Erfgoedkoepel is een samenwerking tussen alle erfgoedpartners rondom de Brink in Roden. Deze partners zijn erfgoedvrijwilligersorganisaties of kleine erfgoedinstellingen met een grote schare vrijwilligers. Dit jaar starten ze hun eerste gezamenlijke project. Dat bestaat uit drie verschillende onderdelen, waaronder het project Verbinding van Perspectieven. Daarin gaan de partners op zoek naar de verbindingen tussen de verschillende erfgoedgemeenschappen (de vrijwilligers), verenigd in de koepel. Het doel is te komen tot een gezamenlijk verhaal over Roden.

Hiertoe organiseert de koepel de volgende activiteiten: verhalendagen voor vrijwilligers; juniorenfuncties voor jongeren; een impactmeting, gekoppeld aan een leertraject met twee studenten; en een uiteindelijke presentatie van het Rodener Erfgoedverhaal. De intentie van de Erfgoedkoepel is via dit project de erfgoedgemeenschap en inwoners van Roden hechter met elkaar te verbinden. Daarbij heeft de organisatie oog voor mensen die drempels ervaren om deel te nemen.