Op de Tocht

PLEZIER! Theater ontwikkelt een theatrale wandeling, aangevuld met Theaterpel, interviews en dialogen tussen acteurs, artiesten, ervaringsdeskundigen en publiek. Dat doen zij in samenwerking met culturele instelling GIGANT, stadsdichter Aad van de Waal, Freestyle rapper Daniël Maksimov, street artist Stephan Peters, hulpverlenende instantie Omnizorg en De Voedselbank Apeldoorn. Hiermee hopen de partners het maatschappelijke thema van zichtbare en onzichtbare armoede onder de aandacht te brengen van 250 bezoekers, tijdens twaalf voorstellingen.

Voor de ontwikkeling van de productie zal het volledige team een masterclass krijgen van Zina Producties voor de interview- en adoptiemethodiek die zij willen toepassen. De adoptie-methodiek houdt in dat acteurs twee weken geadopteerd worden door de wijkbewoners. D.m.v. adoptie leren de acteurs en wijkbewoners elkaar goed kennen en ontstaat er een vertrouwensrelatie, door deze relatie komt er een verhaal tot stand wat zich weer vertaalt naar een scene. De grenzen tussen spel, theater en werkelijkheid vervagen door de intense betrokkenheid.