nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Meerstemmigheid in Surinaams Inheems Erfgoed in Nederland: inventarisatie en training (verkenning)

Met het project Meerstemmigheid in Surinaams Inheems Erfgoed in Nederland verkent de stichting International Center for Amazonian Indigenous Knowledge (AMIK) hoe zij erfgoedgemeenschappen kan helpen actief om te gaan met hun waardevolle erfgoed. De beoogde erfgoedgemeenschappen zijn diverse inheemse- en diasporagemeenschappen uit Suriname (en buurlanden) in Nederland.

AMIK speelt met deze verkenning in op een behoefte bij de gemeenschappen. Zij verlangen naar een hernieuwde verbinding met culturele objecten en archiefstukken, die gerelateerd zijn aan hun voorouders. De stichting gaat deze behoefte nader inventariseren. Ook inventariseert ze de behoefte van de erfgoedinstellingen die deze objecten en archiefstukken beheren. Ze geeft een training aan leden van de gemeenschap over onderzoek naar (online) museumcollecties en archieven. In een workshop wordt getoetst hoe een object voor meerstemmigheid kan zorgen. Tenslotte ontwikkelt de stichting met de gemeenschapen aan de hand van een dialoogtafel een plan voor een vervolgproject. AMIK wil een brug vormen tussen de gemeenschappen en de instellingen, om zo de meerstemmigheid over dit erfgoed te bevorderen.