info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Erfgoedparticipatie in karakteristieke boerderijen

Stichting RestRuimte zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed en karakteristiek vastgoed. In het project Erfgoedparticipatie in karakteristieke boerderijen staat het agrarisch erfgoed van Friesland centraal. Veel karakteristieke boerderijen hebben geen monumentenstatus, waardoor ze verloren dreigen te gaan. Het is aan de erfgoedgemeenschap ze voor de toekomst te behouden. De stichting heeft met diverse erfgoedgemeenschappen gesproken. Daaruit bleek dat er een grote behoefte is aan onderling contact om erachter te komen hoe ze samen het erfgoed verder vorm kunnen geven.

Stichting RestRuimte faciliteert dit proces via deze verkenning. Dit doet zij door de verschillende erfgoedgemeenschappen rondom het erfgoed in kaart te brengen, door kennismakingsbijeenkomsten te organiseren om samen de vraag, aanbod en behoeftes vast te stellen, door het organiseren van vervolgbijeenkomsten om de diepte in te gaan en kennis en perspectieven uit te wisselen en tenslotte door met de erfgoedgemeenschap een vervolgplan te maken voor het borgen van het erfgoed. In het project werkt RestRuimte samen met Stichting Boerderijen Friesland.