nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Deining in De Duif

Deining in De Duif is een muziek- en dansproject in de oude kerk De Duif in Amsterdam. De insteek is laagdrempelig en de doelgroepen breed: ouderen uit Amsterdam-Noord, Zuid-Oost, West en Centrum, twee jeugdkoren, professionele zangers, dansers en musici, jonge dansers van de dansopleiding, amateurmusici van de Amsterdamse Muziekschool, een djembé slagwerkgroep en een groep door Music Generations bijeengebrachte musici met uiteenlopende culturele achtergronden.

Er zullen een aantal workshoptrajecten pelaatsvinden op meerdere locaties in Amsterdam. Professionele musici, zangers, een muzikaal leider en een regisseur werken per groep toe naar een voorstelling waarin ontmoeting en uitwisseling centraal staan. De workshops monden uit in een dans- en muziekproject voor een breed publiek, buurtgenoten en familie in de Duif in Amsterdam op 15 september 2019. Er worden ook workshops aangeboden aan kwetsbare en aan vitale ouderen.

speler omarmt een bezoeker in een rolstoel
speler omarmt een bezoeker in een rolstoel
Dansers tijdens project
Dansers tijdens project
Jonge en oude danser tegenover elkaar
Jonge en oude danser tegenover elkaar
Dansende groep met kinderen en volwassenen
Dansende groep met kinderen en volwassenen