Possibilize (Talentontwikkeling)

Possibilize biedt sinds 2003 sociaal-artistieke projecten en ontwikkelingstrajecten waarin mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten. Ze wil kunstenaars, cultuurmakers en bezoekers op een niet-reguliere manier naar zichzelf en naar

anderen laten kijken. Possibilize richt zich op diverse disciplines, met een accent op muziek, en is actief op alle niveaus in de keten van talentontwikkeling. De aanvraag betreft drie trajecten: Sencity, Senself en Partofit. Deze worden

georganiseerd in de context van een breder palet aan activiteiten.

Het traject Sencity is gericht op de talenten en actieve deelname van dove en slechthorende mensen en de toevoegde waarde hiervan voor de maatschappij. Senself is een talentontwikkelingsprogramma in samenwerking met VTV Den Haag

voor 25 jongeren met een licht verstandelijke of meervoudige beperking, uit de provincie Zuid-Holland. Ze worden getraind, ontwikkeld en presenteren zich daarna op evenementen en festivals in Den Haag. Partners zoals Sniester, Schollenpop, Popronde Den Haag en PAARD koppelen hun vrijwilligers aan de deelnemers, waardoor er gelijkwaardige interactie is tussen jongeren met en zonder beperking. Possibilize streeft ernaar in meer steden in Nederland dergelijke programma’s op te zetten. Het derde traject Partofit richt zich op 32 jongeren met en zonder beperking,

uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

In de periode 2021- 2024 maakt Possibilize vier nieuwe inclusieve producties waarin jongeren kennis opdoen over Universal Design for Learning, (creatieve) toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord programmeren. Doel is hen de bagage mee te geven om door te stromen naar het culturele werkveld en/of het kunstvakonderwijs. Possibilize richt zich op alle leeftijdsgroepen. Deze aanvraag legt de nadruk op ontwikkelingsprogramma’s voor jongeren tussen de 8 en 24 jaar met en zonder beperking die inclusieve performances willen maken, deze vertonen voor een publiek van mensen met en zonder beperking en zelf actief willen zijn in het culturele werkveld.