PopSport (Talentontwikkeling)

PopSport biedt een regionaal en landelijk georganiseerd talentontwikkelingsprogramma op maat voor jongeren van 14-21 jaar die zelf muziek creëren. Talentvolle en gemotiveerde muzikanten, producers en acts uit alle (sub)genres van de popmuziek worden begeleid in één traject vanuit de gedachte dat het bij elkaar brengen van muzikanten uit verschillende genres in deze leeftijd een belangrijke stimulans is voor creativiteit. PopSport is actief vanaf talentscouting in de regio tot begeleiding, ontwikkeling en voorbereiding op landelijke vervolgroutes zoals het kunstvakonderwijs of werkveld.

De kernactiviteit van PopSport is coaching. De coaches zijn professionals uit de Nederlandse muziekindustrie met inhoudelijke kennis, een relevant netwerk en didactische vaardigheden. Het zijn artiesten, boekers, managers en programmeurs uit de popsector, die hun kennis en ervaring willen doorgeven aan de volgende generatie. Het programma bestaat uit drie trajecten: regionaal, landelijk en network. Binnen het regionale traject werkt PopSport samen met partners aan het begin van de talentontwikkelingsketen, zoals Kunstbende en Buma Music Academy, om deelnemers te werven. Na de intakegesprekken stelt PopSport met geselecteerde deelnemers leerdoelen op in een coachplan. Het daarna geboden programma is een mix van individuele coaching en plenaire bijeenkomsten waar ontmoeting, live optreden en workshops centraal staan (Kick Off en de Workshopdag). Zo werken deelnemers in de eerste helft van een kalenderjaar toe naar de voor publiek toegankelijke Regio Showcases.

Uit elk regiotraject wordt één act geselecteerd voor het verdiepende PopSport NLtraject. Dit programma bestaat uit een mix van individuele coaching, plenaire bijeenkomsten met optredens en een workshopprogramma (Kick Off en de Inspiratiedag) en werkt toe naar het nieuwe concept PopSport Live Sessions. Met deze ‘live’ recording (audio en video) ontvangen deelnemers een product dat ze kunnen inzetten als promotiemateriaal bij boekers en programmeurs. PopSport Network is een vervolg-keuzeprogramma voor iedereen die meedoet of ooit heeft meegedaan met PopSport.

PopSport wil de komende vier jaar werken aan de continuïteit en doorontwikkeling van het reguliere programma en het PopSport Network, Regio accelerator en de training van coaches vernieuwen.