Kunstbende (Talentontwikkeling)

Kunstbende wil regionaal en landelijk zoveel mogelijk jongeren (13-18 jaar) de mogelijkheid bieden om kennis te maken met hun artistieke talent, dit verder te ontwikkelen en andere gelijkgestemden te ontmoeten. Ze organiseert daartoe

regionaal en landelijk trajecten voor jonge makers in negen categorieën, waarbij ze cross-overs aanmoedigt: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Influencer, Muziek, Taal en Theater. Kunstbende werkt samen met lokale, regionale en landelijke organisaties en scholen in alle provincies om deelnemers te trekken en om doorstroom naar het kunstvakonderwijs en de industrie te stimuleren. Ze heeft daarvoor een uitgebreid netwerk aan partners, ambassadeurs, coaches en jongeren. Kunstbende heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om nog beter te kunnen inspelen op een sterk veranderende jongerencultuur, toename van deelnemers te stimuleren en betere spreiding in het land te bevorderen. Ook speelt ze in op de grote behoefte bij jongeren om gelijkgestemden te ontmoeten, zowel online als offline.

Het talentontwikkelingstraject bestaat uit drie pijlers:

  1. Brede basis: vergroten van cultuurparticipatie onder jongeren in Nederland om zo een bredere kweekvijver te creëren in de keten van talentontwikkeling.
  2. Talentontwikkeling: talentvolle jonge makers verder op weg helpen in de ontwikkeling van hun creatieve talent.
  3. Netwerk: de ontmoeting tussen jonge makers online en offline stimulere, vergroten en de verbinding maken met de creatieve en culturele industrie.

Vanaf 2021 brengt Kunstbende een aantal veranderingen aan in het programma. Er komt een laagdrempelig membership, Klub Kunstbende, waarmee jongeren kunnen deelnemen aan allerlei onderdelen zoals kennismakingsworkshops, netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies en open podia, zonder verplichting tot deelname aan de wedstrijd. Via dit membershipnetwerk gaat ze aan communitybuilding werken. Verder zet ze in op meer spreiding en een lagere instapmogelijkheid en wil ze het netwerk meer gebruiken om jong talent te scouten.