De Coöperatie (Talentontwikkeling)

De Coöperatie (CPRT) is een productieplatform voor pop, hiphop en elektronisch muziektalent in de gemeente Utrecht en Midden-Nederland. Ze richt zich in eerste instantie op coaching en ondersteuning van de makers met het MASTER-traject. Daarnaast organiseert ze de muziekconferentie No Man’s Land (NML) en clubavonden (Club NML) gericht op

netwerkvorming en kennisuitwisseling in de provincie Utrecht.

Het MASTER-traject kan artistiek gericht zijn of een specifieke technische vraag of onderzoek betreffen. CPRT kijkt bij de selectie naar waar de maker zich begeeft binnen of ten opzichte van de (in)formele ketens, zijn ontwikkeling tot dusver en de ontwikkelingsvraag. Wanneer CPRT niet de benodigde kennis of het netwerk bezit, begeleidt ze makers door naar een passende collega-instelling. Het MASTER-traject omvat drie sporen:

  1. Researcher: gericht op een concrete artistieke of technische vraag, bijvoorbeeld het leren gebruiken en toepassen van technische software, het versterken van songteksten of presentatie voor publiek. Doelgroep is jongeren van circa 17-25 jaar.
  2. Production: gericht op één of meer aspecten van het vak, zoals het uitwerken van een artistiek concept in een presentatie voor publiek, acquisitie van shows of van studio naar live. Doelgroep is jongeren van circa 17-25 jaar.
  3. Craftsman: gericht op een langdurige samenwerking tussen CPRT en de maker, van creatief concept en financiering tot eindproduct. Doelgroep is jongeren van circa 20-30 jaar.

Jaarlijks wil CPRT minimaal veertien researcher-trajecten, drie production-trajecten en één of twee Craftsman-trajecten realiseren. Ze legt daarbij in deze aanvraag de focus op hiphop en elektronische muziek.

Tot slot heeft CPRT voor de periode 2021-2024 een aantal speerpunten benoemd, zoals een breder bereik van muziekstijlen, een uitbreiding van Club NML binnen de provincie, clubavonden op meer locaties in meer steden, meer draagvlak voor Club NML en deelname aan ‘standplaats Midden’ dat zich inzet voor selectie en talentontwikkeling van nieuwe makers in Utrecht en de regio gericht op multi- en interdisciplinaire stijlen.