WMC-Festival (Kunstfestivals)

Het WMC-festival vindt sinds 1951 plaats in Kerkrade als ontmoetingsplek voor blaasmuziek waar (amateur-)muzikanten en bezoekers met uiteenlopende achtergronden en culturen elkaar treffen om muziek te maken. Het festival heeft drie

pijlers: wedstrijden, line-up concerten en educatie & talentontwikkeling. Hiermee wil het WMC een platform voor de blaasmuziek zijn, waarin vernieuwing en verbinding de boventoon voeren.

Het WMC duurt vier weken en vindt iedere vier jaar plaats in Kerkrade. Het evenement trekt wereldwijd per editie ongeveer 23.500 deelnemers die aan ruim vierhonderd activiteiten meedoen. Het WMC trekt ruim 300.000 bezoekers. Sinds 2019 organiseert WMC in de jaren zonder festival het kleinschaliger vierdaags evenement BLOW! by WMC Kerkrade, met zo’n 1000 deelnemers en 15.000 bezoekers. Dit is ontstaan uit de hernieuwde visie en missie van WMC waarin ze kiest voor inclusiviteit en pluriformiteit. Een van de belangrijkste doelstellingen van het WMC voor de komende periode is het binnenhalen van meer internationale deelnemers. Ze wil daarvoor meer energie steken in het onderhouden, versterken en vernieuwen van internationale contacten en netwerken.

Doelgroepen zijn (deelnemende) muzikanten en dirigenten, liefhebbers van (symfonische) blaasmuziek en slagwerk, van moderne blaasmuziek (pop, jazz, brass) en traditionele blaasmuziek en algemeen geïnteresseerde festivalbezoekers.