nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

The Notorious IBE (Kunstfestivals)

IBE is initiator en promotor van hiphop en urban dans in Nederland. Jaarlijks organiseert ze in Heerlen The Notorious IBE, een festival voor urban dans. De meeste activiteiten vinden plaats tijdens het festival, een klein gedeelte daaraan voorafgaand. De activiteiten op buitenlocaties zijn gratis toegankelijk en duren een lang weekend.

In haar plannen voor de periode 2021-2024 benoemt IBE drie doelstellingen voor het jaarlijkse festival:

  1. Jaarlijks voorzien in de groeiende behoefte van dansers en liefhebbers om te participeren in de urban danscultuur in een internationale setting.
  2. Heerlen en Nederland op de kaart te zetten als het kloppend hart van de internationale urban dansscene en zo de relevantie van de culturele (semi-)periferie van Nederland te vergroten.
  3. Samen met organisaties uit het lokale dansveld een structurele bijdrage leveren aan de cultuurbeleving van jongeren in Heerlen, de Parkstadregio en de provincie Limburg in het bijzonder.

IBE organiseert dansbattles, kennisdeling en een programmalijn om de geproduceerde muziek voor de urban dansscene te bevorderen. Een groot deel van de bezoekers is ook deelnemer van het festival; het gaat om jongeren tussen de 15 en 25 jaar.