STRP Festival (Kunstfestivals)

In 2006 vond de eerste STRP Biënnale plaats en sinds 2019 is STRP een kunstinstelling met doorlopend jaarprogramma en een jaarlijks festival. Het festival omvat onder meer een internationale expositie, een dialoogprogramma, een muziek en performanceprogramma, en een onderwijsprogramma. Het festival trekt gemiddeld 12.000 bezoekers. Met haar activiteiten wil STRP een open dialoog opzetten tussen publiek, kunstenaars, ontwerpers, mediamakers en denkers over de

relatie tussen de mens, (experimentele) technologie, samenleving en toekomst. Ze omschrijft zichzelf als een kritische, creatieve ontwikkelaar en vernieuwer van de ecultuursector. Ze experimenteert met inhoud en vorm en zoekt verbindingen met filosofie en het sociale domein.

In de periode 2021-2024 wil STRP het Meerjarenprogramma Participatie uitvoeren: een structureel participatieproject dat is gekoppeld aan het STRP Festival. Het programma heeft als focus: jongeren laten meedoen, de eigen visie en aanpak

hierover aanscherpen en ook de sector beter stimuleren en faciliteren. De eerste component van het programma is Spacemakers, een traject waarbinnen jongeren in de leeftijd van 14-24 jaar onder begeleiding van een professionele, jonge maker een kunstinstallatie, filmvertoning, expo of workshop ontwikkelen voor het festival. Ze doen dit vanuit een zelfgekozen thema over de relatie tussen de mens, (experimentele) technologie, samenleving en toekomst. Ieder half jaar start een nieuwe Spacemakersgroep van acht deelnemers. Als tweede component is er een kennisuitwisselingsprogramma. Dit bestaat onder meer uit (interactieve) lezingen, masterclasses en netwerksessies – tijdens het festival, maar ook binnen de Spacemakersgroep - waarin inspirerende initiatieven, STRP en de betrokken jongeren hun ervaringen delen. De drie lijnen binnen de kennisuitwisseling zijn de professionele kunst in verbinding met amateurs, doelgroepoverstijgend werken en actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd.