International Community Arts Festival - ICAF (Kunstfestivals)

Met het ICAF brengt RWT participatieve kunstprojecten vanuit het buitenland naar Rotterdam tijdens een vijfdaags festival waar makers, experts, wetenschappers, studenten en lokale bewoners elkaar ontmoeten.

RWT wil het voortouw nemen bij de systematische en structurele ontwikkeling en verspreiding van internationale kennis (praktijken, producten, methodes en kritisch denken) over community art, sociaal-artistieke praktijk en inclusieve en participatieve kunst. Ze heeft voor het ICAF drie hoofddoelstellingen geformuleerd: 1) reflecteren en netwerken; 2) gerichte publiekswerving en bruggen bouwen met de mainstream; en 3) lokaal duurzaam wortelen.

Het festival vindt sinds 2001 driejaarlijks plaats en RWT vraagt subsidie aan om het in 2023 wederom te organiseren. Het programma bestaat uit dagprogramma’s voor professionals uit de community arts, met seminars, reflectie-activiteiten, workshops en showcases. Daarnaast zijn er losse programmaonderdelen voor lokaal publiek, met theatervoorstellingen, films, één plenaire voorstelling en live muziek. De twee hoofdlocaties van het festival zijn Theater Zuidplein en Islemunda in

Rotterdam-Zuid, maar programmaonderdelen vinden ook plaats op andere locaties in de stad. Daarnaast heeft de organisatie regionale, nationale en internationale partners. Naast het festival vraagt RWT subsidie aan voor activiteiten voorafgaand aan en na afloop van het festival in de periode 2021-2024.

Het RWT onderscheidt voor het ICAF als doelgroepen wijkbewoners, studenten van sociale en kunstvakopleidingen, mensen uit de community art gemeenschap (kunstenaars en gezelschappen, overkoepelende organisaties en beleidsmakers en medewerkers van fondsen) en algemeen publiek dat geïnteresseerd is in kunst en cultuur. RWT verwacht tijdens het ICAF 2023 2000 bezoekers en 1000 deelnemers te bereiken. Daarnaast verwacht ze met het online ICAF-platform jaarlijks bezoekers en deelnemers te bereiken en wil ze deelnemers aantrekken via onder meer een

Summer School, een mini-ICAF, het ICAF webinar en een artist-in-residence programma.