nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Open Monumentendag (Erfgoedmanifestaties)

Gasthuis Leeuwenbergh Utrecht

Sinds 1987 organiseert NML jaarlijks in het tweede weekend van september de Open Monumentendag (hierna te noemen OMD). Doel is om zoveel mogelijk Nederlanders te betrekken bij monumenten en bij te dragen aan het behoud daarvan en van een rijk gevarieerd cultuurlandschap. Naar eigen zeggen is de OMD het grootste culturele evenement van Nederland met in 2019 circa 1,2 miljoen bezoekers, 245 lokale, organiserende comités, 18.000 vrijwilligers, 4000 deelnemende monumenteigenaren en 1000 vrienden. Het merendeel van de vijfduizend opengestelde monumenten is

gedurende het weekend gratis toegankelijk.

De organisatie van de OMD is belegd bij het gelijknamig projectbureau dat onderdeel is van NML. Dit bureau fungeert als expertisecentrum en ondersteunt de lokale comités door de introductie van het jaarthema (in lijn met de European Heritage Days), de landelijke communicatie, de organisatie van start-, denktank- en workshopbijeenkomsten, een toolkit, een website voor kennisuitwisseling en de promotie van activiteiten. Daarnaast organiseert het projectbureau de landelijke

opening van de OMD, enkele regionale OMD-Specials en de OMD-Klassendagen (die buiten deze aanvraag vallen).

NML heeft voor de periode 2021-2024 als ambitie om midden in de samenleving te staan. Bijbehorende speerpunten in de aanvraag zijn: de organisatie en vrijwilligers en inclusie en beleving. De stichting wil pilotnetwerken van wijkambassadeurs opzetten, een jongerenprogramma uitrollen en OMD-Specials op maat organiseren voor mensen met een beperking. Tot slot wil NML het Caribisch gebied bij de OMD te betrekken. In 2022 doet ze daarvoor een haalbaarheidsonderzoek en dit resulteert bij een positieve uitslag in 2024 in een Caribische OMD.

NML ontvangt momenteel € 300.000,00 subsidie voor haar activiteiten in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie – Talent en Festivals 2017-2020.