Nationale Archeologiedagen (Erfgoedmanifestaties)

De Nationale Archeologiedagen is een jaarlijks driedaags evenement om een breed publiek te betrekken bij en te interesseren voor archeologie. Dat gebeurt door diverse historische thema’s te belichten en te verbinden met het heden, met als doel publieksarcheologie te stimuleren en verder te ontwikkelen. Zo hoopt NA bewustwording te creëren over de invloed van archeologie op de huidige maatschappij. Door het hele land vinden onder de paraplu van de NA activiteiten

plaats, georganiseerd door lokale en regionale archeologen, amateurs en vrijwilligers, musea, gemeenten, provincies, heemkunde kringen, ArcheoHotspots, opgravingsbedrijven, universiteiten en depots, waarbij bezoekers op verschillende

manieren kunnen participeren. De Nationale Archeologiedagen draait daarnaast om het uitwisselen van kennis, tussen archeologen, lokale vrijwilligers, amateurarcheologen en het geïnteresseerde publiek. Om de deskundigheid van

deelnemers te bevorderen biedt NA vele ondersteuningsmiddelen aan, bijvoorbeeld om nieuwe presentatievormen te vinden en een vernieuwend publieksaanbod te creëren. Op het online platform ArcheologieLeeft! kan iedereen kennismaken met nationale en internationale voorbeelden van publieksarcheologie.