nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Actieplan Kunst & Cultuur op Breidablick

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg. Er werken 1.400 medewerkers op diverse locaties in Noord- en Zuid-Holland voor 1.200 cliënten van alle leeftijden. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat. Binnen een intensief gemeenschapsleven is er veel aandacht voor kunst en cultuur.

Zorgorganisatie Breidablick in Middenbeemster (NH) is onderdeel van de stichting en biedt zorg aan ca. 200 zeer kwetsbare mensen met een aangeboren verstandelijke beperking of door een later opgelopen hersenletsel die zijn aangewezen op een beschermende leefomgeving. Breidablick richt zich op het stimuleren van de creativiteitsontwikkeling van hun bewoners op verschillende manieren, omdat zij zien dat de bewoners zich daarmee beter kunnen uiten en het hen helpt de verbinding met hun omgeving beter te maken.

Er wordt samengewerkt met culturele partners / kunstprofessionals Cara Stolp en Peter Sambros. Beiden hebben ervaring met het werken met zeer kwetsbare doelgroepen. Met het Actieplan Kunst & Cultuur wenst Breidablick kennis en expertise op te doen, dit te verspreiden binnen de eigen organisatie als daarbuiten, kunst en cultuurbeleid in te bedden en het verduurzamen van activiteiten in samenwerking met de dorpsgemeenschap en kunstprofessionals uit de regio.