nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

KORPO: jongerenwerk - dans - cultuurparticipatie in Tilburg Noord en verder…….

KORPO is opgebouwd uit twee leerlijnen en verschillende activiteiten gericht op actieve cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren, startend vanuit Tilburg-Noord. Het project speelt zich af in een omgeving van sociale achterstand en een rijkdom van 120 nationaliteiten en culturele achtergronden, waarin de jongerenwerkers van R-Newt en het team van Corpo Máquina zich inzetten om kinderen en jongeren - voor wie de drempels hoog zijn - via dans de kracht van de kunsten te laten ontdekken.

Corpo Máquina en R-Newt richten in Tilburg-Noord een proeftuin in waarin eerdere projecten vliegwiel zijn voor de ontwikkeling van meer samenhangend cultuuraanbod dat door de enthousiasmerende werving, het verlagen van drempels, het werken met verschillende leeftijdsgroepen en het verdiepen van de begeleiding tot duurzame cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren moet leiden.

Ingegeven door de behoefte van deelnemers aan meer continuïteit en variëteit in activiteiten, wordt binnen het project voortgebouwd op eerdere, meer incidentele samenwerkingen tussen Corpo Máquina en R-Newt. Daarnaast wordt in de vorm van een associated degree met Toneelacademie Maastricht samengewerkt aan een brug naar het kunstvakonderwijs.

Aansluitend op het project KORPO is er een programma in het theater en de wijk met presentaties, voorstellingen, gesprek, maaltijd en feest i.s.m. Fontys Dance Academy, Toneelacademie Maastricht, Mozarteum Salzburg, Theater De Nieuwe Vorst, Chassé Theater en Podium Bloos.