nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Muziekmakers door Lister en TivoliVredenburg

Met de afdeling Werk & Activering van Lister en de afdeling Connect van TivoliVredenburg is het project “Muziekmakers” bedacht om cliënten van Lister de mogelijkheid te geven om met muziek in aanraking te komen en via muzikale bijeenkomsten hun eigen herstel en activering te voeden. In 2019 is een pilot “Muziekmakers” uitgevoerd. Hieruit kwam voort dat er bij de groep kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond grote vraag is naar het gezamenlijk muziek maken.

De pilot “Muziekmakers” uit 2019 vond vooral binnen Lister plaats en was gericht op cliënten van Lister. Met dit project wileen ze de doelgroep nu verbreden naar andere mensen met een psychisch kwetsbare achtergrond in de wijk. Hiertoe wordt een samenwerkingsverband met ketenpartners georganiseerd in het sociale domein.

In de projectperiode wordt er gewerkt met vier groepen “muziekmakers” waarbij elke groep 8 workshops volgt. Er wordt een trainingsprogramma ontwikkeld voor professionele musici tot workshopleiders waarbij de focus ligt op het vormgeven van artistieke processen met groepen mensen met een psychisch kwetsbare achtergrond. Muzikanten met een psychische kwetsbaarheid worden opgeleid als Peer Worker die de muziekgroepen mede begeleiden.