Digitalisering collecties

Stichting Museum Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum vraagt subsidie aan om haar digitale collectie binnen Axiell Collections goed door haar vrijwilligers te kunnen laten beheren. De collectie wordt opgeschoond, beter toegankelijk gemaakt door uniforme namen en daarnaast geactualiseerd om de kerncollectie ook online te kunnen presenteren. Als neveneffect hoopt het museum hiermee ook jongeren te enthousiasmeren om vrijwilliger bij het museum te worden.