Erfgoedvrijwilligers en de omgevingswet

De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) is een vereniging van vrijwilligers in de archeologie. De AWN wil erfgoedvrijwilligers bewust maken van tools om op te komen voor het belang van erfgoed onder de nieuwe Omgevingswet. Samen met Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Landschap + Erfgoed Utrecht en Universiteit Wageningen wordt een eendaagse cursus vormgegeven die de veranderingen inzichtelijk maakt in de manier waarop erfgoed een plaats heeft in het omgevingsbeleid, tools biedt om het belang van erfgoed te agenderen en meegeeft hoe je draagvlak kunt creeëren voor je standpunt. De cursus wordt tweemaal gegeven (op 14 en 30 september) en duurt één dag. In totaal kunnen 42 erfgoedvrijwilligers de cursus volgen.