Versterking vrijwilligersorganisatie door beter relatiebeheer

Stichting Brabantse Dag is de organisator achter de jaarlijkse Brabantsedag: een theaterparade die aan de hand van wagens met huizenhoge theaterdecors, cabaret, kunst, toneel, straattheater en muziek het verleden van het Hertogdom Brabant vertelt. Met deze subsidie wil de stichting investeren in een relatiebeheersysteem, om daarmee de contacten met de wagenbouwersverenigingen beter te kunnen borgen, sponsoren en donateurs te beheren, en ook de financiën beter te kunnen bewaken. Concreet houdt dit in: de aanschaf van een IT-systeem en de implementatie daarvan door een deskundige, het nadenken over en vastleggen van processen in het systeem, en het trainen van vrijwilligers om dit vorm te geven. Zo wil de stichting een professionaliseringsslag maken. Het project vindt plaats tussen 8 juni en 31 december 2020.