Participatie Amersfoortse Archeologie

Stichting Archeologie Amersfoort (STAA) ondersteunt de gemeente Amersfoort op verschillende vlakken bij archeologisch onderzoek, kennisdeling over (de lokale) archeologie en publieksparticipatie. Deze subsidie wil STAA inzetten voor drie activiteiten: 1) het ontwikkelen en vervaardigen van voorlichtingsmaterialen om de Amersfoorters meer en actiever te betrekken bij de stad en de lokale geschiedenis; 2) het maken en verkopen van nieuwe replica's van aansprekende vondsten; 3) het vergroten van de aantrekkelijkheid, zichtbaarheid en informatiewaarde van de publieksruimte waar de stadsarcheologen gevestigd zijn. Het project vindt plaats tussen 8 juni 2020 en 8 juni 2021.