Stichting virtueel Princenhage

Stichting Virtueel Princenhage heeft als doel om een digitale maquette te maken van het centrum van het dorp Princenhagen, zoals het er vermoedelijk uitzag rond het jaar 1900. Zo wil de stichting de historie van het voormalige dorp, nu een wijk van Breda, voor een breed publiek zichtbaar en kenbaar maken. Om dit te kunnen doen zijn de juiste vaardigheden nodig. Daarom wil de stichting via deze subsidie drie leden van haar bestuur een cursus Sketch Up laten volgen. Ook wil zij extra expertise inhuren om te achterhalen hoe rond 1900 het schilderwerk eruit zou hebben gezien, welke materialen er toen werden gebruikt, welk soort kleding er werd gedragen en hoe de huisnummering heeft gelopen, dit alles om een zo juist mogelijke digitale historische reconstructie van Princenhage te kunnen maken. Daarnaast wil de stichting investeren in een goede grafische laptop voor de digitale werkzaamheden en een beeldscherm om het resultaat te kunnen presenteren op diverse locaties, zoals in verzorgingscentra en clubhuizen. Het project zal lopen van 1 augustus 2020 tot en met 1 juli 2021.