Ontwikkeling vrijwilligers

Het Luther Museum Amsterdam opende in juni 2019 haar deuren voor het publiek. Het museum vertelt het verhaal van het ontstaan van het Lutherse kerkgenootschap, tot aan het werk van de Diaconie vandaag de dag. Sinds de opening van het museum is er een groep van ca. 35 vrijwilligers actief. Met deze subsidieaanvraag wil het museum het functioneren van hun erfgoedvrijwilligers ondersteunen door het aanbieden van cursussen om de ontvangst van bezoekers te verbeteren (via 3 trainingen: Hoera! ik ben vrijwilliger, Hoera! Een bezoeker en Fijn dat je er bent), en een training rondleidingen verzorgen. Daarnaast wil het museum de vrijwilligersgroep uitbreiden. Het richt zich hierbij op meer diversiteit en concreet op mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap, omdat zorg - ook voor mensen uit deze gemeenschap - een veel voorkomend thema is in het museum. Trainingen waaraan alle vrijwilligers inclusief nieuwe vrijwilligers uit de LHBTIQ+-gemeenschap deelnemen, moeten wederzijds begrip wekken. Naast deze algemene cursussen, organiseert men bij iedere nieuwe tentoonstelling een verdiepende bijeenkomst voor de vrijwilligers zodat zij inhoudelijk goed geïnformeerd blijven over het museum. Van deze bijeenkomsten worden podcasts gemaakt die beschikbaar komen in de 'Luther Academie' zodat de informatie altijd teruggeluisterd kan worden.

Het project loopt van 1 september 2020 tot en met 18 december 2020.