Registratie en digitalisering van de museumcollectie

Stichting Petrus Donders Tilburg beheert het erfgoed van Preeke Donders, dat onder meer bestaat uit zijn geboortehuis, een kapel en kruiswegpark, en een herdenkingsmonument. Ook is er een vaste expositie over het leven van Peerke Donders te zien in het (museum)paviljoen en organiseert de stichting tijdelijke exposities waarin de relatie wordt gelegd met hedendaagse werken van barmhartigheid. De museumcollectie van de stichting is deels geregistreerd en gedigitaliseerd.

Met deze subsidie wil het museum expertise inhuren van professionals (intern en extern) die samen met twee vrijwilligers aan de slag gaan om zo'n 200 objecten te beschrijven, inventariseren en fotograferen. Er wordt gewerkt via het protocol van Erfgoed Brabant, zodat de digitale collectie ook geschikt is om onder te brengen in de Brabant Cloud. Door vrijwilligers hierbij te betrekken, kunnen zij dit werk zelf in de toekomst voortzetten. Het project vindt plaats tussen 2 september en 23 december 2020.